14C-Labeled Compounds

PRODUCT NAME
PRODUCT SKU
Uridine 5'-[2-14C] triphosphate trisodium salt
Uridine 5'-[2-14C] triphosphate trisodium salt
Uridine 5'-[2-14C] triphosphate tetraammonium salt
Uridine 5'-[2-14C] monophosphate diammonium salt
Uridine 5'-[2-14C] monophosphate diammonium salt
Uridine 5'-[2-14C] monophosphate diammonium salt
Uridine 5'-diphosphate xylose [1-14C]
Uridine 5'-diphosphate xylose [1-14C]
Uridine 5'-diphosphate glucosamine [glucosaemine-14C(U)]
Uridine 5'-diphosphate galactose [1-14C]
Uridine 5'-diphosphate galactose [1-14C]
Uric acid [8-14C]
Uric acid [8-14C]
Uric acid [8-14C]
Urethane [ethyl-1-14C]